سال ۹۷

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای سپهر عزیزی،

با عنوان: بررسی اثر هیدروژل آهسته رهش کورکومین در جلوگیری از تشکیل چسبندگیهای صفاقی بعد از عمل جراحی در موش صحرایی: مطالعه بالینی و مولکولی

دوشنبه ۶/۱۹/‏۹۷، ساعت ۱۴:۳۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی خانم نسرین حسینعلی نژاد،

با عنوان: شناسایی مولکولی گونه‌های کمپیلوباکتر و ژن‌های سم کشنده تورم سلولی مسئول مسمومیت غذایی جداشده از کبدهای مرغ در تبریز

یکشنبه ۶/۱۸/‏۹۷، ساعت ۱۱:۳۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم حمیده خباز،

با عنوان: بررسی و مقایسه تأثیر ضدسرطانی مخلوط آرتمیزینین-آهن، آرتمیزینین-مس و آرتمیزینین-دی سولفیرام بر روی رده سلولی سرطانی MCF-7

چهارشنبه ۶/۱۴/‏۹۷، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای رضا نامی،

با عنوان: مقایسه اثر ضددردی داروی کتورولاک و کتوپروفن پس از جراحی برداشت تخمدان و رحم در سگ

شنبه ۶/۱۰/‏۹۷، ساعت ۱۳، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای سیامک شکراللهی،

با عنوان: امکان سنجی انجام بی‌حسی نخاعی و اپیدورال خلفی در جوجه‌های گوشتی از نظر آناتومیک و بالینی

شنبه ۶/۱۰/‏۹۷، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای میثم کرمی،

با عنوان: اثرات سیلدنافیل بر رشد جنینی در جنینهای دچار محدودیت رشد تجربی القا شده با جراحی در موش رت

یکشنبه ۶/۴/‏۹۷، ساعت ۱۰، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای عرفان ابراهیمی،

با عنوان: مطالعه اثر کامپوزیت آلجینات سدیم / ‏زئولیت‬ بر فاکتورهای بیوشیمیایی و رشد در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

سه‬ شنبه ۲۳/‏۵/‏۹۷، ساعت ۱۲، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای مجتبی ظهوری،

با عنوان: اثرات آستاگزانتین بر کارایی رشد و میزان بازماندگی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

شنبه ۲۱/‏۵/‏۹۷، ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای علی خمیس آبادی،

با عنوان: مقایسه اثرات داروهای لیدوکائین و بوپی واکائین در ایجاد بی‌حسی نخاعی در جوجه‌های گوشتی

یکشنبه ۲۴/‏۴/‏۹۷، ‬ ساعت ۱۱، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)

 

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری عمومی دامپزشکی آقای پوریا مهاجری،

با عنوان: ارزیابی اثرات حفاظتی عصاره هیدرو الکلی کراتاگوس بر روی آسیب ناشی از ایسکمی -رپرفیوژن در روده

چهارشنبه ۳۰/‏۳/‏۹۷،‬ ساعت ۱۳، آمفی‌تئاتر دانشکده (اطلاعیه دفاع)