ارتقا و انتصاب

انتخاب دکتر حمید کریمی به عنوان نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه تبریز ۱۴/‏۱۲/‏۹۶

انتصاب دکتر غلامرضا وفایی و دکتر مهدی بساکی به عنوان رابط دانشکده دامپزشکی در برگزاری سمینار بزرگداشت هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تبریز از تاریخ ۱۹/‏۱۱/‏۹۶‬

انتصاب دکتر ناصر حاجی پور به عنوان مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده دامپزشکی به مدت دو سال از تاریخ ۰۸/‏۱۱/‏۹۶‬

ارتقای مرتبه دکتر محمدصادق مددی به دانشیاری از تاریخ ۳۰/‏۰۸/‏۹۶‬

انتخاب دکتر محمدصادق مددی به سمت مدیر گروه علوم درمانگاهی از تاریخ ۳۰/‏۰۸/‏۹۶‬

انتصاب دکتر سحر نوری به سمت مشاور استعدادهای درخشان دانشکده دامپزشکی از تاریخ ۱۳/‏۰۸/‏۹۶‬

انتصاب مجدد دکتر غلامرضا وفایی سیاح به سمت مشاور فرهنگی دانشکده.

انتخاب دکتر قاسم اکبری به سمت مدیر گروه علوم پایه.

انتصاب مجدد دکتر عادل صابری وند به سمت مدیر مسئول Journal of zoonotic diseases.