معاون پژوهشی و فناوری

دکتر عماد خلیل‌زاده

استادیار و متخصص فیزیولوژی دامپزشکی

معاون پژوهشی و فناوری دانشکده دامپزشکی


تماس با معاون: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۳۴

تعداد بازدید:۳۲۹۸