معاون پژوهشی و فناوری

دکتر عماد خلیل‌زاده

‌‌‌‌‌استادیار و متخصص فیزیولوژی دامپزشکی

معاون پژوهشی و فناوری از آذرماه ۱۳۹۵


‌‌‌‌‌‌‌

تماس با معاون: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۳۴