معاون پژوهشی و فناوری

دکتر عماد خلیل‌زاده از آذرماه ۱۳۹۵ تاکنون معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده را بر عهده دارند.

 


‌‌‌‌

تماس با معاون: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۳۴