معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۴۰۷۷

دکتر فرزاد کتیرایی

استادیار و متخصص قارچ شناسی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

تماس با معاون: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۴