بخش بافت شناسی

 

بخش بافت شناسی دانشکده دامپزشکی از بخشهای گروه علوم پایه است. این بخش با در اختیار داشتن امکانات آزمایشگاهی، مشغول ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده دامپزشکی و سایر دانشکده ها است. خدمات آموزشی بخش بافت شناسی در پایه های دکتری عمومی دامپزشکی، کارشناسی ارشد بافت شناسی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی و کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت انجام می گیرد.

 

امکانات آموزشی و پژوهشی

تالار میکروسکوپ: تالار میکروسکوپ بخش بافت شناسی دارای میکروسکوپهای نوری آموزشی تک نفره و پنج نفره است. سیستم آموزشی این آزمایشگاه با دارا بودن میکروسکوپ دوربین دار متصل به مانیتور و پروژکتور از به روزترین سیستمهای آموزشی و کمک آموزشی به شمار می آید.

مرکز تصویربرداری ( ICHD ): این آزمایشگاه پژوهشی بوده و انواع تصاویر میکروسکوپی از بافتهای مختلف با کمک دوربین دیجیتال متصل به میکروسکوپ پیشرفته فلورسانت قابل تجزیه و تحلیل است.

آزمایشگاه تحقیقاتی شماره ۱: این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع بافت شناسی جهت تهیه مقاطع میکروسکوپی آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله امکانات این آزمایشگاه شامل دستگاه کرایواستات، دستگاه پاساژ بافت، دستگاه میکروتوم، انکوباتور دیجیتال، و دستگاه قالبگیری میباشد. امکانات این آزمایشگاه به محققین این امکان را میدهد تا انواع مطالعات سلولی و بافتی نظیر هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و برشهای انجمادی را با بالاترین کیفیت انجام دهند.

 

دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی:

  • بافت شناسی ۱ (۳ واحد)
  • بافت شناسی ۲ (۳ واحد)

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی:

  • بافت شناسی (۲ واحد)
  • میکروسکوپ الکترونی (۲ واحد)

 

اعضای بخش:

  1. دکتر حمید کریمی (متخصص علوم تشریحی دامپزشکی، دانشیار)
  2. دکتر داوود کیانی فرد (متخصص بافت شناسی مقایسه ای، استادیار)
  3. دکتر غلامرضا حمیدیان (متخصص بافت شناسی مقایسه ای، استادیار)
تعداد بازدید:۴۰۸۶