بخش بیوشیمی

 

اعضای بخش بیوشیمی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی بطور فعال در امور آموزشی و پژوهشی فعال بوده و عمده فعالیت پژوهشی این بخش در زمینه های آنزیمولوژی، سیستم آنتی اکسیدانی، تخلیص پروتئین، خواص بیوشیمیایی گیاهان دارویی و بیوانفورماتیک می باشد.

 

دروس ارائه شده برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی:

  • بیوشیمی ۱ (۲ واحد)
  • بیوشیمی ۲ (۴ واحد)

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی:

  • بیوشیمی ۲ (۴ واحد)
  • کارآموزی بیوشیمی (۲ واحد)
  • میکروسکوپ الکترونی (۲ واحد)

 

اعضای بخش:

  1. دکتر حسین طایفی نصرآبادی (دانشیار)

  2. دکتر فرزاد نیازپور (مربی)

  3. دکتر مهدی بساکی (استادیار)