بخش پاتولوژی

 

آناتومیکال پاتولوژی عبارت است از بررسی علل و فرآیند ایجاد آزردگی و تشخیص عوامل ایجاد آن در بدن با مطالعات کالبد شکافی، میکروسکوپی و مولکولی بافتها، اندامها و کل بدن.

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی:

  • پاتولوژی دامپزشکی


دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی:

  • پاتولوژی عمومی

  • پاتولوژی اختصاصی

  • اصول کالبد گشایی و نمونه برداری

  • کارورزی کالبد گشایی و نمونه برداری


اعضای بخش:

  1. دکتر جواد اشرفی هلان (استاد)
  2. دکتر امیر علی شهبازفر (دانشیار)
  3. دکتر منیره خردادمهر (استادیار)
  4. دکتر معصومه مرادی (استادیار)
تعداد بازدید:۲۰۹۰