تربیت بدنی

تعداد بازدید:۱۸۹۵

مسئول ورزش دانشکده: دکتر فرزاد نیازپور

فعالیتها و پیشینه ورزشی:

  • فعالیت در زمینه تنیس روی میز، سوارکاری، دو و میدانی، و کوهنوردی

مقامهای کسب شده:

تنیس روی میز:

  • کسب مقام اول، دوم و سوم در مسابقات انفرادی تنیس روی میز کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در سالیان گوناگون
  • کسب مقام اول تیمی در مسابقه دانشگاههای شمال غرب کشور در اسفند ماه سال ۱۳۸۹

دو و میدانی:

  • کسب مقام اول در مسابقه دو ۱۶۰۰ متر کارکنان و اعضای هیات علمی در بهمن ماه سال ۱۳۸۸
  • کسب مقام دوم در مسابقه دو ۱۶۰۰ متر کارکنان و اعضای هیات علمی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹

سوارکاری:

  • کسب مقام سوم مسابقه سواری استقامت به مسافت ۲۰ کیلومتر در خرداد ماه سال ۱۳۹۰
  • سرپرست کمیته پرش با اسب هیات سوارکاری استان آذربایجان شرقی و شرکت در جلسات هفتگی آن هیات

دانشجویان علاقه مند به فعالیت سوارکاری و یا کوهنوردی میتوانند جهت انجام هماهنگی با مسئول ورزش دانشکده با شماره همراه ۰۹۱۴۴۱۵۶۸۴۶ تماس بگیرند. در مورد سایر رشته های ورزشی (فوتبال، والیبال، شنا، بدنسازی و...)، دانشجویان میتوانند با دفتر تربیت بدنی دانشگاه تماس حاصل نمایند.