ریاست دانشکده

آقای دکتر جواد اشرفی هلان ریاست دانشکده را از تاریخ یکم تیرماه ۹۳ تا کنون بر عهده دارند.
327_c1753242-c725-44a7-9d3e-eb623b023fd5.jpg


روسای قبلی

  1. دکتر رضا اسد پور از ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳
  2. دکتر غلامعلی مقدم از ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸
  3. دکتر حمید کریمی از ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴
  4. دکتر میرحسن موسوی از ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۱


 

 

تماس با دفتر ریاست: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۳