رئیس دانشکده

دکتر امیرعلی شهبازفر ریاست دانشکده را از شهریورماه ۹۷ تا کنون بر عهده دارند.

 

تماس با دفتر رئیس: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۳