گروه علوم درمانگاهی


گروه علوم درمانگاهی در سال ۱۳۸۵ با حضور ۵ نفر عضو هیأت علمی تشکیل شد و در حال حاضر این گروه با ۱۶ نفر عضو هیأت علمی از بخشهای زیر تشکیل شده است: بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، بیماریهای داخلی دامهای کوچک، جراحی و هوشبری، مامایی و بیماریهای تولید مثل، بیماریهای طیور، کلینیکال پاتولوژی، رادیولوژی، و تغذیه دام.
از جمله وظایف این گروه تدریس دروس علوم درمانگاهی شامل اصول معاینه دام، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، بیماریهای داخلی دامهای کوچک، اصول جراحی و هوشبری، جراحی عمومی دامهای بزرگ، جراحی عمومی دامهای کوچک، بیماریهای اندامهای حرکتی، بهداشت و پرورش طیور، بهداشت و پرورش دام، بیماریهای طیور، تغذیه اختصاصی طیور، مامایی دامپزشکی، بیماریهای تولید مثل دام، اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام، کلینیکال پاتولوژی، بیماریهای زنبور عسل، و نیز کارورزی و عملیات بالینی در دروس مربوط به علوم درمانگاهی می باشد و با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی موجود در دانشکده، اعضای هیأت علمی این گروه علاوه بر تحقیق و پژوهش، در دوره های دکتری تخصصی، دکتری عمومی، و کارشناسی مشغول تدریس هستند.

 

امکانات گروه:
بیمارستان تخصصی دامپزشکی (واقع در بلوار شهدای غواص، روبروی شهرک خاوران) شامل بخشهای داخلی دامهای بزرگ، داخلی دامهای کوچک، جراحی، طیور، مامایی و تولیدمثل، آزمایشگاههای تلقیح مصنوعی و
IVF ، سونوگرافی و رادیولوژی، و آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی بوده که علاوه بر تأمین فضای مناسب برای اجرای دروس عملی گروه، در انجام طرحهای تحقیقاتی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از اهداف بیمارستان تخصصی دامپزشکی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به شکل تخصصی برای دامداران و مرغداران منطقه است. از تکنیکهای تخصصی که در درمانگاه های تخصصی دانشکده دامپزشکی وجود دارد میتوان به مواردی مانند الکتروکاردیوگرافی، IVF و انتقال جنین، سونوگرافی، روشهای تشخیصی پیشرفته آزمایشگاهی مانند ELISA , PCR و ... اشاره کرد. در حال حاضر درمانگاه گروه علوم درمانگاهی این توانایی را دارد تا با استفاده از کادر علمی متخصص و ماهر در زمینه های مرتبط، به عنوان مرکز مرجع جهت تشخیص و درمان بیماریهای دام و طیور منطقه آذربایجانشرقی عمل نماید. همچنین کلینیک شماره دو گروه علوم درمانگاهی واقع در خسروشاه از سال ۹۵ آماده ارائه خدمات به دامداران میباشد.

 

مدیران گروه علوم درمانگاهی از زمان تاسیس:

  1. دکتر حسین حملی ۸۵-۸۸
  2. دکتر فریدون رضازاده ۸۸-۹۰
  3. دکتر ذوالفقار رجبی ۹۰-۹۲
  4. دکتر فریدون رضازاده ۹۲-۹۴
  5. دکتر سیدحسین جارالمسجد ۹۴ تا کنون


اعضای گروه علوم درمانگاهی:

نام و نام خانوادگی

سِمت

تخصص

دکتر حسین حملی عضو هیأت علمی (دانشیار)، رئیس درمانگاه خسروشاه متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل
دکتر رضا اسدپور عضو هیأت علمی (دانشیار)، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل
دکتر عادل صابری وند عضو هیأت علمی (دانشیار) متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل
دکتر ابوالفضل حاجی بمانی عضو هیأت علمی (استادیار) متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل
دکتر سیدحسین جارالمسجد عضو هیأت علمی (دانشیار)، مدیر گروه علوم درمانگاهی متخصص جراحی دامپزشکی
دکتر سیامک کاظمی درآبادی عضو هیأت علمی (استادیار)، مسئول وبسایت دانشکده متخصص جراحی دامپزشکی
دکتر سارا جوانمردی عضو هیأت علمی (استادیار) متخصص جراحی دامپزشکی
دکتر فریدون رضازاده زاوشتی عضو هیأت علمی (دانشیار) متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
دکتر محمد طلوعی عضو هیأت علمی (دانشیار) متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
دکتر حمید اکبری عضو هیأت علمی (استادیار)، رئیس بیمارستان تخصصی متخصص بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
دکتر محسن حنیفه عضو هیأت علمی (استادیار) متخصص بیماریهای داخلی دامهای کوچک

دکتر ذوالفقار رجبی

عضو هیأت علمی (دانشیار)

متخصص بیماریهای طیور

دکتر محمدصادق مددی

عضو هیأت علمی (استادیار)

متخصص بیماریهای طیور

دکتر رضی الله جعفری جوزانی

عضو هیأت علمی (دانشیار)

متخصص کلینیکال پاتولوژی

دکتر عزت الله فتحی

عضو هیأت علمی (دانشیار)

متخصص کلینیکال پاتولوژی
دکتر حسن صدری عضو هیأت علمی (استادیار) متخصص تغذیه دام