گروه پاتوبیولوژی

 
گروه پاتوبیولوژی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز کرد و در حال حاضر شامل بخشهای میکروبیولوژی و ایمنولوژی، انگل شناسی، پاتولوژی، قارچ شناسی، و بیوتکنولوژی است. کادر علمی گروه پاتوبیولوژی در دوره های کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکترای عمومی دامپزشکی، و نیز کارشناسی ارشد انگل شناسی مشغول تدریس هستند.
 

امکانات گروه:

امور آموزشی و پژوهشی این گروه در آزمایشگاههای باکتری شناسی، ایمنی و سرم شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، کشت سلول، انگل شناسی و پاتولوژی صورت میگیرد. همچنین سالن کالبدگشایی برای مقاصد آموزشی و پژوهشی در اختیار بخش پاتولوژی قرار دارد.
 

مدیران گروه پاتوبیولوژی از زمان تاسیس:

  1. دکتر جواد اشرفی هلان از ۰۱/‏۱۲/‏۸۵‬ تا ۱۷/‏۱۰/‏۸۶‬
  2. دکتر میرحسن موسوی از ۱۷/‏۱۰/‏۸۶‬ تا ۱۶/ ۱۲/۸۹
  3. دکتر جواد اشرفی هلان از ۸۹/۱۲/۱۶ تا ۱۶/‏۰۶/‏۹۳‬
  4. دکتر امیرعلی شهبازفر از ۱۵/‏۰۶/‏۹۳‬ تا ۲۰/‏۰۶/‏۹۷‬
  5. دکتر احمد نعمت اللهی از ۲۰/‏۰۶/‏۹۷‬ تا کنون

 

اعضای گروه پاتوبیولوژی:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

احمد نعمت اللهی

عضو هیأت علمی (استاد)

مدیر گروه پاتوبیولوژی

متخصص انگل شناسی دامپزشکی

پریسا شهبازی عضو هیأت علمی (استادیار) متخصص انگل شناسی دامپزشکی
عباس ایمانی باران عضو هیأت علمی (استادیار) PhD انگل شناسی دامپزشکی
رقیه نوروزی عضو هیأت علمی (استادیار) PhD انگل شناسی

امیرعلی شهبازفر

عضو هیأت علمی (دانشیار)،

رئیس دانشکده

متخصص پاتولوژی دامپزشکی

327_c1753242-c725-44a7-9d3e-eb623b023fd5.jpg

جواد اشرفی هلان

عضو هیأت علمی (استاد)

متخصص پاتولوژی دامپزشکی

معصومه مرادی

عضو هیأت علمی (استادیار)

متخصص پاتولوژی دامپزشکی

Image result for ‫دکتر منیره خردادمهر‬‎ منیره خردادمهر

عضو هیأت علمی (استادیار)

متخصص پاتولوژی دامپزشکی

کتایون نفوذی عضو هیأت علمی (دانشیار)

متخصص میکروبیولوژی دامپزشکی

سحر نوری قراجلر

عضو هیأت علمی (استادیار)،

مشاور دانشجویان استعدادهای درخشان

متخصص میکروبیولوژی دامپزشکی

فرزاد کتیرایی

عضو هیأت علمی (استادیار)

PhD قارچ شناسی دامپزشکی
یاسر جعفری خطایلو عضو هیأت علمی (استادیار) PhD ایمنی و سرم شناسی
معصومه فیروز امندی عضو هیأت علمی (استادیار) PhD بیوتکنولوژی دامپزشکی