جامعه اسلامی

 

‌جامعه اسلامی تشکیلاتی است که محل مراجعه دانشجویانی با دغدغه های دینی بوده و ضمن برخورداری از چارچوب و اصول عقیدتی معین از آزادیهای لازم برای فعالیت خودجوش و اصیل دانشجویی برخوردار است. پایه فعالیتهای سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان برگرفته از نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مبنای تشکیلاتی جامعه براساس تفکرات شهید بهشتی و مبنای اعتقادی فعالیت جامعه اسلامی دانشجویان برگرفته از نظرات شهید مطهری پایه‌ریزی گردیده است.

اهداف:

  • برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت جمعی دانشجویان و دانش آموختگان مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در جهت تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی، رشد بینش سیاسی وانقلابی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و گسترش مشارکت مدنی آنها در راستای پرورش نیروهای توانمند در جهت تحقق آرمانهای اسلام ناب محمدی (ص) بر اساس دیدگاه های امام خمینی و ولی فقیه زمان، همکاری با مسئولین دانشکده جهت ساماندهی و رفع مشکلات احتمالی.
  • شناساندن و حفظ گوهر کرامت انسان و تلاش در جهت شکوفا کردن استعدادهای نهفته آدمی که مهمترین پیام دین مبین اسلام است.
  • تشکیل جمعی از نیروهای معتقد که به منظور هدفی مشترک و مقدس گردهم آمده اند (که هم بر قوت فعالیت تاثیر میگذارد و هم آن جمع را در مسیر رسیدن به هدف خویش دلگرم میسازد. چرا که در این مسیر همواره یاس و دلسردی و حتی توقف فعالیت و انحراف، پیش روی انسان است.)

مسئولین:

  • دبیر دفتر
  • مسئول واحد سیاسی
  • مسئول واحد فرهنگی-مذهبی
  • مسئول واحد آموزشی-علمی
  • مسئول واحد خواهران

واحدها:

واحد فرهنگی: اطلاع رسانیهای فرهنگی، برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی، فرهنگی. مشاوره و ارشاد فرهنگی اعضا طبق سیاستهای کلی تشکیلات ونظام جمهوری اسلامی.

واحد عقیدتی-سیاسی: تحلیل وآشنایی سیاستهای نظام واحزاب و ارگانها طی ایجاد جلسات و توزیع کتاب و کتابچه و...، دعوت از سران احزاب و مسئولین نظام جهت تبیین اهداف و سیاستهای خویش، ایجاد رغبت در دانشجویان جهت شرکت در فعالیتهای سیاسی و.... ترویج فلسفه حجاب و عفاف و عزت نفس در بین دانشجویان و اعضا.

واحد علمی: برگزاری اردوهای علمی، تکثیر و پخش مجلات، مقالات و سی دی های آموزشی و همکاری با دانشجویان جهت تکمیل و ارائه مقالات.