همایشها و کنگره‏ ها

‌‌

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران (ورود به تارنمای کنفرانس)

۸ و ۹ آبان ماه ۱۳۹۸

دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان

 

 

‌‌‌‌‌‌هفتمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور‌‌ (ورود به تارنمای کنگره)

۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸

هتل المپیک تهران

‌‌‌‌‌‌‌

 

 

تعداد بازدید:۵۶۲۶