همایشها و کنگره ها

سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، ۳۰ و ۳۱ شهریور ۹۶، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران (ورود به وبسایت کنگره)

 

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، شهریور ماه ۹۶، دانشگاه آزاد بابل (ورود به وبسایت کنگره از اینجا)

 

اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ؛ ۴ تا ۶ مهرماه ۹۶، تهران (لینک همایش)

 

دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه، ۱۲ تا ۱۴ مهر ماه ۹۶، جامعه دامپزشکان ایران، تهران (ورود به وبسایت کنگره از اینجا)

 

دومین سمپوزیوم بیماری آنفلوانزای طیور، ۲۵ و ۲۶ مهر ماه ۹۶، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 

 

سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ۴ آبان ۱۳۹۶، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (ورود به وبسایت همایش)

 

The fifth International Symposium of Veterinary Surgery

پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی، و سیزدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی، ۱۴ تا ۱۶ آذر ۹۶، دانشگاه تهران (ورود به وبسایت سمپوزیوم)

 

دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان (ورود به وبسایت گردهمایی)