همایشها و کنگره‏ ها

‌‌

هفتمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک، ۲۲ و ۲۳ مهر ۹۷، جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک، مرکز همایشهای رازی تهران (ورود به تارنمای کنگره)

 

 

بیستمین کنگره دامپزشکی ایران، ۱ تا ۳ مرداد ۹۷، جامعه دامپزشکان ایران (ورود به تارنمای کنگره)

 

اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی، ۱۴ و ۱۵ شهریور ۹۷، دانشگاه ارومیه (ورود به تارنمای کنگره)

 

ششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، ۵ و ۶ شهریور ۹۷، دانشگاه کرمان (ورود به تارنمای کنفرانس)

 

اولین کنگره ملی دانشجویی طب اسب، ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه ۹۶، دانشگاه اهواز (ورود به تارنمای کنگره)

 

دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶، دانشگاه کرمان (ورود به تارنمای گردهمایی)

 

Sixth international veterinary Poultry Congress

ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور، ۱۰-۸ اسفند ۹۶، تهران (ورود به تارنمای کنگره)