همایشها و کنگره ها

هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۹۶ (ورود به وبسایت کنگره از اینجا)

 

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه اردکان (ورود به وبسایت همایش از اینجا)

 

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، شهریور ماه ۹۶، دانشگاه آزاد بابل (ورود به وبسایت کنگره از اینجا)

 

اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ؛ ۴ تا ۶ مهرماه ۹۶، تهران (لینک همایش)

 

دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه، ۱۲ تا ۱۴ مهر ماه ۹۶، جامعه دامپزشکان ایران، تهران (ورود به وبسایت کنگره از اینجا)