همایشها و کنگره ها

دهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان (ورود به وبسایت گردهمایی)

 

Sixth international veterinary Poultry Congress

ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور، ۱۰-۸ اسفند ۹۶، تهران (ورود به سایت کنگره)