انجمن علمی

انجمن علمی دانشجویان دامپزشکی تبریز در سال ۱۳۸۵ با برگزاری انتخابات اعضای شورای مدیریت تشکیل یافت. انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی هرساله در آبان ماه برگزار میگردد و شورای دبیران متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل میباشند. دکتر سیامک کاظمی سمت مشاور انجمن علمی دانشکده را بر دوش دارد.

فعالیتهای انجمن علمی دانشجویان دامپزشکی عبارتند از:

 • گروه مجله دانشجویی
 • گروه خبری
 • گروه وبسایت
 • گروه بروشور
 • گروه مسابقات ماهانه

انجمن علمی دانشجویان دامپزشکی در دوره های مختلف جشنواره ملی حرکت شرکت نموده است که در دوره سوم این جشنواره در بخش دانشگاهی موفق به کسب عناوین زیر شد:

 • لوح تقدیر برگزیده انجمن های علمی در زمینه پژوهشی
 • لوح تقدیر دبیر فعال انجمن های علمی توسط هادی محمودی
 • لوح تقدیر برای ۶ نفر از دانشجویان بعنوان فعال انجمن علمی

در بخش ملی نیز که در اردیبهشت سال ۸۸ بررگزار گردید موفق به کسب جوایز زیر شد:

 • تندیس طلایی جشنواره در زمینه فعالیت های پژوهشی
 • لوح تقدیر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور
 • ۵ لوح تقدیر دانشجویی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

امتیازات فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی

۱) امتیازات فردی

 • افزایش ظرفیت درونی افراد چه در حوزه فکری و اندیشه چه در حوزه مناسبات بین فردی
 • خودباوری
 • کسب مهارت و توانایی ارتباط با دیگران
 • نظم
 • برخورد خردورزانه با واقعیات
 • خروج از خودبینی
 • تمرین تحمل یکدیگر
 • تمرین نگرش سیستمیک به منابع
 • تمرین وفاق
 • تجربه و تمرین حس مسئولیت پذیری

۲) امتیازات اجتماعی

 • کسب آموزشهای اجتماعی
 • تمرین مدیریت
 • عدم فرافکنی (شجاعت در عین درایت)
 • ایجاد فرهنگ مستند و کتبی
 • ایجاد روحیه مثبت در افراد
 • کسب تواناییهای اجتماعی
 • تمرین کار جمعی
 • کسب توانایی در برنامه ریزی
 • تبادل افکار و اندیشه
 • آشنایی با دنیای جدی
 • تقویت مهارتها (مهارتهای خودآگاهی، ارتباطی، حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر خلاق و تفکر انتقادی)

۳) امتیازات علمی:

 • یادگیری مهارتهای تخصصی اعم از اصول و فنون پژوهش، مقاله نویسی، فن ترجمه، نقد و تجزیه تحلیل علمی
 • برقرای ارتباط با استادان شاخص مجموعه های علمی شاخص حوزه هر رشته تخصصی
 • برخورداری از امتیاز اعزام به خارج از کشور برای فرصت های مطالعاتی و دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت
 • برخورداری از امکان حضور در سمینارهای علمی ملی و بین المللی با حمایت دانشگاه و وزارت علوم
 • برخورداری از امتیاز ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی و یا انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه
 • برخورداری از امکان انتخاب به عنوان "پژوهشگر نمونه دانشجو"