امور تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۳۶۳۷

امور تحصیلات تکمیلی در دانشکده دامپزشکی در شورایی مرکب از نمایندگان تحصیلات تکمیلی گروه‌های آموزشی، رئیس دانشکده، معاون پژوهشی و فناوری، و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده بررسی می‌شود. تصویب پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا یکی از وظایف این شورا است.

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

  • دکتر امیرعلی شهبازفر (رئیس دانشکده)
  • دکتر عماد خلیل‌زاده (معاون پژوهش و فناوری دانشکده)
  • دکتر فرزاد کتیرایی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده)
  • دکتر سیدحسین جارالمسجد (نماینده گروه علوم درمانگاهی)
  • دکتر یاسر جعفری (نماینده گروه پاتوبیولوژی)
  • دکتر یوسف پناهی (نماینده گروه علوم پایه)
  • دکتر نجمه شیخ زاده (نماینده گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان)

 

اقدامات لازم توسط دانشجو و استاد راهنما برای تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده:

۱. تهیه کارنامه کامل دانشجو جهت بررسی واحدهای گذرانیده.

۲. پر کردن فرم درخواست انتخاب استاد راهنما.

۳. ثبت موضوع پروپوزال در اتوماسیون پایان نامه های دانشگاه تبریز

۴. نگارش پروپوزال بر پایه فرمت مصوب دانشگاه.

۵. ارائه گواهی شرکت در دوره HSE به مدیرگروه.

۶. پر کردن فرم تحویل پروپوزال به مدیرگروه.

۷. پر کردن فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه.

۸. ثبت پروپوزال در اتوماسیون پایان نامه های دانشگاه تبریز

۹. پیوست نمودن حکم کارگزینی سال جاری استادان خارج از دانشگاه که در هدایت پایان‌نامه همکاری خواهند داشت.

۱۰. تحویل مدارک بند ۱ تا ۸ به مدیرگروه مربوطه جهت طرح در شورای گروه.

۱۲. پس از تأیید شورای گروه، مدارک فوق جهت بررسی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به نماینده تحصیلات تکمیلی گروه مربوطه تحویل داده می‌شود.

۱۳. در این مرحله همگی محل امضاها به جز امضای معاون پژوهشی باید در فرم‌ها تکمیل شده باشند.

۱۴. پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال و هیئت راهنمای پایان نامه، دانشجو می‌بایست پروپوزال خود را در درگاههای ایران داک و تبریز داک ثبت و تاییدیه آنها را به مسئول پایان‌نامه‌های دانشجویی دانشکده بدهد.

۱۵. همگی فرم‌ها و نیز فرمت پروپوزال تشریحی و فرمت نحوه نگارش پایان‌نامه‌ها در تارنمای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و نیز در تارنمای دانشکده (بخش فرم‌ها) بارگذاری شده اند.

۱۶. برای آگاهی بیشتر می‌توانید به کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید