امور تحصیلات تکمیلی

امور تحصیلات تکمیلی در دانشکده دامپزشکی توسط شورایی مرکب از نمایندگان تحصیلات تکمیلی گروه‌های آموزشی، رئیس دانشکده، معاون پژوهشی و فناوری، و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده صورت می‌گیرد. تصویب پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا یکی از وظایف این شورا است.

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

  • دکتر امیرعلی شهبازفر (رئیس دانشکده)
  • دکتر عماد خلیل‌زاده (معاون پژوهش و فناوری دانشکده)
  • دکتر فرزاد کتیرایی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده)
  • دکتر فریدون رضازاده (نماینده گروه علوم درمانگاهی)
  • دکتر منیره خردادمهر (نماینده گروه پاتوبیولوژی)
  • دکتر مهدی بساکی (نماینده گروه علوم پایه)
  • دکتر ناصر حاجی‌پور (نماینده گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان)

 

مراحل اقدامات لازم توسط دانشجو و استاد راهنما جهت تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده:

۱. تهیه پرینت کارنامه کامل دانشجو جهت بررسی واحدهای گذرانیده.

۲. تکمیل فرم درخواست انتخاب استاد راهنما.

۳. ثبت موضوع پروپوزال در اتوماسیون پایان نامه های دانشگاه تبریز

۴. تدوین پروپوزال تشریحی بر پایه فرمت مصوب دانشگاه در دو نسخه. یکی از نسخ باید در اختیار نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قرار گیرد.

۵. ارائه گواهی شرکت در دوره HSE به مدیرگروه.

۶. تکمیل فرم تحویل پروپوزال به مدیرگروه.

۷. تکمیل فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه.

۸. ثبت پروپوزال در اتوماسیون پایان نامه های دانشگاه تبریز

۹. پیوست نمودن حکم کارگزینی سال جاری استادان خارج از دانشگاه که در هدایت پایان‌نامه همکاری خواهند داشت.

۱۰. تکمیل و پیوست نمودن دو برگ فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی کارشناسی ارشد توسط استاد راهنمای اول.

۱۱. تحویل مدارک بند ۱ تا ۸ به مدیرگروه مربوطه جهت طرح در شورای گروه.

۱۲. در صورت تأیید شورای گروه، مدارک فوق جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به نمایندۀ تحصیلات تکمیلی گروه مربوطه تحویل داده می‌شود.

۱۳. در این مرحله همگی محل امضاها به جز امضای معاون محترم پژوهشی باید در فرم‌ها تکمیل شده باشند.

۱۴. پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال و هیئت راهنمای پایان نامه، دانشجو می‌بایست نسبت به ثبت اطلاعات پروپوزال در سایت‌های ایران داد و تبریز داک اقدام و پرینت تاییدیه آنها را به مسئول پایان‌نامه‌های دانشجویی دانشکده تحویل دهد.

۱۵. همگی فرم‌ها و نیز فرمت پروپوزال تشریحی و فرمت نحوه نگارش پایان‌نامه‌ها در وب‌سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و نیز در وب‌سایت دانشکده (بخش فرم‌ها) قابل دانلود می‌باشند

۱۶. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی می‌توانید به کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید