معرفی معاونت پژوهشی

دکتر عماد خلیل‌زاده از آذرماه ۱۳۹۵ تاکنون معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده را بر عهده دارند.


معاونین پیشین

  1. دکتر عادل صابری وند ۹۵-۹۳
  2. دکتر رضی الله جعفری جوزانی ۹۳-۹۱
  3. دکتر محمد طلوعی ۹۱-۸۸
  4. دکتر احمد نعمت اللهی ۸۸-۸۴

تماس با معاونت: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۳۴