معرفی معاونت آموزشی

دکتر میرحسن موسوی از آبان‌ماه ۱۳۹۵ تاکنون معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی را بر عهده دارند.


معاونین پیشین

  1. دکتر احمد نعمت اللهی ۹۵-۹۳
  2. دکتر میرحسن موسوی ۹۳-۹۱
  3. دکتر کتایون نفوذی ۹۱-۸۸
  4. دکتر رضا اسدپور ۸۸-۸۷
  5. دکتر جواد اشرفی ۸۷-۸۴
  6. دکتر حسنعلی مه پیکر ۸۴-۸۱
  7. دکتر پرویز حسن‌زاده ۸۱-۷۱

تماس با معاونت: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۴