معرفی دانشکده

 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۶۷ به صورت آموزشکده دامپزشکی تاسیس گردید و با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. این آموزشکده با توسعه کمی و کیفی به پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی (از سال ۱۳۷۵) و دکتری عمومی دامپزشکی (از سال ۱۳۸۴) آغاز کرده و تبدیل به دانشکده شد. با اخذ مجوز قطعی ایجاد رشتۀ فناوریهای تولیدمثل در دامپزشکی در مقطع دکتری PhD از سوی شورای گسترش آموزش عالی، این دانشکده از سال ۱۳۹۶ اقدام به پذیرش دانشجو در رشتۀ مذکور مینماید. در حال حاضر این دانشکده همه ساله از طریق آزمون سراسری در مقاطع زیر دانشجو میپذیرد:

  • دکتری فناوریهای تولیدمثل در دامپزشکی ( PhD
  • دکتری عمومی دامپزشکی ( DVM
  • کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی،
  • کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی،
  • کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی،
  • کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،
  • کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت،
  • کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

هم اکنون تعداد دانشجویان دانشکده نزدیک به ۵۰۰ نفر میباشد که از این تعداد ۲۴۰ نفر در مقطع دکتری عمومی و بقیه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند. تعداد اعضای هیأت علمی دانشکده ۴۵ نفر است که از این تعداد ۲ نفر استاد، ۱۵ نفر دانشیار، ۲۷ نفراستادیار و ۱ نفر مربی هستند.

آدرس: تبریز، بلوار شهدای غواص، روبروی شهرک خاوران، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱