آگهی برگزاری ترم تابستان ۹۸

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۲ کد : ۹۵۵۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۵

 

اگهی شماره ۱ برگزاری ترم تابستان ۱۳۹۸ دانشگاه تبریز از این لینک دریافت پذیر است