مصوبات کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه تبریز

۱۷ دی ۱۳۹۶ | ۱۸:۱۵ کد : ۶۵۹۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۲۸

 

بدینوسیله مفاد بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه تبریز مورخه ۰۹/‏۱۰/‏۹۶‬ به شرح زیر به استحضار میرسد:

۱- در خصوص اخذ تعهد نامه از دانشجویان برای کار در آزمایشگاه ها و کارگاه ها بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر گردید از کلیه دانشجویان تعهد نامه ای با متن زیر در هنگام تحویل گواهی شرکت در دوره های آموزش HSE اخذ گردد. همین تعهد در فرم مجوز کار در آزمایشگاه/‏‬کارگاه (در دانشکده هایی که از این فرم استفاده می نمایند) نیز از دانشجویان اخذ خواهد شد.

اینجانب........ دانشجوی رشته........ به شماره دانشجویی........ اعلام مینمایم آموزشهای مربوط به رعایت اصول HSE را فرا گرفته ام و متعهد میشوم نکات ایمنی و ملاحظات و مقررات کار در کارگاه/‏‬آزمایشگاه را مطالعه و رعایت نموده و چنانچه مستند به فعل یا ترک فعل اینجانب خسارتی به بار آید شخصاً در قبال آن مسئول بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از آن میباشم.

۲- مقرر گردید آزمون دوره های مجازی کمکهای اولیه و آتش نشانی به صورت همزمان و تستی چهارجوابی بدون نمره منفی و با تعداد ۲۰ سوال از هر مبحث برگزار گردد. ارزش تمامی سوالات یکسان بوده و دانشجویان باید در هر مبحث حداقل نمره ۱۲ از ۲۰ را کسب نمایند و نمره میانگین دو میحث باید حداقل برابر با ۱۴ از ۲۰ باشد. لازم به ذکر است شرکت دانشجویان در آزمون هر مبحث به طور جداگانه امکان پذیر نمیباشد و در هر بار برگزاری آزمون، دانشجو باید در آزمون هر دو مبحث شرکت نماید.