اطلاعیه مهم در باره دوره HSE

۱۴ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۴ کد خبر : ۵۳۱۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۵۳

به اطلاع همکاران و دانشجویان محترم می رساند طبق مصوبه هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی مورخ ۰۷/‏۱۰/‏۹۵‬ عطف به بند ۷ صورتجلسه شماره ۵۸۳ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مورخ ۰۶/‏۰۶/‏۹۵‬ در ارتباط با لزوم ارائه گواهی دوره HSE برای طرح پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، با توجه به مشکلات پیش آمده برای دانشجویان ورودی ۹۱ و عدم شرکت آنها در دوره مذکور، مققر گردید تا پروپوزالهای مربوط به این ورودی در شورا طرح شود، اما قرارداد پایان نامه این دانشجویان تا زمان ارائه گواهی امضا نگردد. لذا امکان دفاع از پایان نامه تا زمان ارائه گواهی HSE مقدور نخواهد بود.

از ورودی ۹۱ به بعد، ارائه گواهی دوره HSE به همراه پروپوزال جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الزامی می باشد.

دریافت برنامه برگزاری دوره های HSE در دانشکده های دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از اینجا