اطلاعیه در مورد زمان ارائه پروپوزال

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۵ کد : ۳۷۲۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۴۹
قابل توجه دانشجویان دکتری در مرحله انتخاب پایان نامه

بسمه تعالی

اطلاعیه فوری

دانشجویان محترم ، عین بند 4 مصوبۀ شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت اطلاع شما اعلام می گردد.

بند 4 ) موضوع زمان ارائۀ پروپوزالهای پیشنهادی پایان نامه های دانشجویان دکترای عمومی دانشکده مطرح وپس از بحث وبررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

الف) براساس آیین نامۀ مصوب وزارتی درمورد رشتۀ دامپزشکی ونیزباتوجه به موعد اولین انتخاب واحد پایان نامه که ترم 10 می باشد ،مقررگردیددانشجویان پس ازانتخاب استادراهنما،پروپوزال خود راازاول آذرماه تاپانزدهم اسفندماه به مدیرگروه مربوطه تحویل دهند .

ب )دانشجویانورودی 90میتواننداستثنائاَحداکثرتاآخراردیبهشت ماه سال 1395 پروپوزال خود را به مدیرگروه مربوطه تحویل دهند .