اخبار

اطلاعیه در مورد HSE

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده می رساند آزمون HSE برای دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد ورودی ۹۶ و دکترای عمومی که موفق به قبولی درآزمون جامع پیش درمانگاهی شده اند، در تاریخ ۱۹/۱/۹۷ ساعت ۱۲ برگزار خواهد شد. ضمناً به اطلاع دانشجویان مذکور می رساند شرکت و قبولی در آزمون فوق قبل از تصویب پروپوزال الزامی بوده و همچنین منابع آزمون در وب سایت کمیته HSE دانشگاه موجود می باشد. اداره آموزش دانشکده دامپزشکی

ادامه مطلب